EURIPID Collaboration

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е пълноправен член на EURIPID от 01.06.2015 г.
Проектът „EURIPID“ стартира през 2010 г. с намерението да бъде в широко европейско сътрудничество с националните компетентни органи по ценообразуване и реимбурсиране, с цел да направи цените на възстановимите лекарствени продукти по-прозрачни чрез онлайн достъпна, разбираема, надеждна, непрекъснато поддържана и лесно използваема база данни. Проектът се координира от OEP (Администрацията на Националната здравноосигурителна каса на Унгария) и GOG/OBIG; (Gesundheit Osterreich GmbH/Osterreichisches Bundesinstitut fur Gesundheitswesen, Austria).
Понастоящем базата данни съдържа информация за цени и наличности в 27 държави: Албания, Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Гърция, Испания, Финландия, Франция, Унгария, Ирландия, Исландия, Италия, Литва, Латвия, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Швеция, Словения, Словакия и Великобритания.