Профил на купувача

Профил на купувача на НСЦРЛП в централизираната електронна платформа за възлагане на обществени поръчки ЦАИС ЕОП

В ЦАИС ЕОП може да се информирате за всички обществени поръчки, възложени или подготвени за възлагане от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти след 01.01.2020 г.