Регламент (ЕС) 2021/2282 за ОЗТ

НСЦРЛП е пълноправен член на HAG

16.01.2023 Националният съвет, считано от месец януари 2023 година е пълноправен член на Групата на ръководителите на HTA Agencies Group (HAG). Основана през септември 2021 г., HAG е независима група от 32 европейски здравни агенции и институции, които работят заедно за развитието на стратегическото сътрудничество в областта на оценка на здравните технологии. Бързото разрастване на HAG е доказателство за желанието на ОЗТ институциите в цяла Европа да си сътрудничат в области от жизненоважен взаимен интерес. В процеса по прилагането на Регламент 2021/2282 за ОЗТ, Европейската комисия и всички членове остават непоколебими в ангажимента си да работят заедно за развитието на стратегическото сътрудничество в областта на ОЗТ.


Публикуван Регламент (ЕС) 2021/2282

22.12.2022 На 15 декември 2021 г. в Официален вестник на Европейския съюз беше публикуван Регламент (ЕС) 2021/2282 на Европейския парламент и на Съвета за оценка на здравните технологии и за изменение на Директива 2011/24/ЕС (Регламент за ОЗТ).

Регламентът за ОЗТ, и по-специално чл. 29 от него, предвижда създаването на Мрежа на заинтересованите страни (Stakeholder network), която ще подкрепя работата на Координационната група за ОЗТ и нейните подгрупи.

В Мрежата на заинтересованите страни ще могат да участват, както граждански организации, така и организации на заинтересовани страни, по-специално пациентски асоциации, потребителски организации, неправителствени организации в областта на здравеопазването, разработчици на здравни технологии, както и здравни специалисти, вкл. представители на научните среди. Целта на Stakeholder network е да бъде улеснен диалогът между всички заинтересовани субекти и Координационната група. С този механизъм се гарантира прозрачността и участието на заинтересовани страни в една от най-важните части на оценката на новите здравни технологии, а именно в клиничната им оценка, което ще позволи обществеността да изрази своята позиция още в един много ранен етап от оценката им.


Покана за присъединяване към Мрежата на заинтересованите страни

На 12 декември 2022 г. Европейската комисия публикува Покана за заявяване на интерес за присъединяване към Мрежата на заинтересованите страни на следния интернет адрес: https://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-archives/42515.

Пълната информация за изискванията, критериите и документите за участие са достъпни на следния линк: https://health.ec.europa.eu/consultations/call-applications-selection-members-health-technology-assessment-stakeholder-network_en.

Заинтересованите лица могат да подадат заявления до 17 часа (CET) на 17 февруари 2023 г. на следния имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..