Отворени данни

Националният съвет поддържа данни в отворен формат (open data)

В Глобалната система за отворени данни участват 85 държави, включително и Република България. Основната цел е предоставяне на база данни в обща международна платформа на отделните правителства, за постигане на откритост, отговорност и отзивчивост към гражданите. Порталът за отворени данни на Европейския съюз (ЕС), както и националните портали за отворени данни на страните в ЕС, улесняват достъпа и повторната употреба на информация, като се създават възможности за свързване на данните в различни продукти и приложения.

В Националната система за отворените данни, НСЦРЛП регулярно актуализира данни от поддържаните публични регистри в Портала за отворени данни (www.opendata.government.bg). Данните, поддържани в регистрите на НСЦРЛП са публично достъпни и отворени за ползване от гражданите, бизнеса, институциите и всички заинтересовани потребители. Осигурен е достъп до данните в машинночетим - отворен формат, съгласно всички изисквания на Директива 2013/37/ЕС за повторна употреба на информацията в обществения сектор.

Националният съвет чрез публикуването на данните от публичните регистри изпълнява приоритет/мярка т.5.6.21 – „Поддържане в актуално състояние на публичните електронни регистри“ от Секторния антикорупционен план в системата на здравеопазването.


Уеб-услуга за предоставяне на данни от поддържаните публични регистри

Националният съвет предоставя уеб-услуга, предоставяща в реално време данни от публичните регистри на лекарствените продукти в машинно четим вид. Услугата е достъпна след одобрение на искане за разрешаване на достъп на официалната електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., след което се предоставя подробна техническа документация.