Виж на Гугъл карти
доц. д-р Силвия Терезова
бул. Акад. Иван Евстратиев Гешов 15 
тел: + 359 2 8953 105
София 1431, България