Кариери

31.07.2023 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "старши юрисконсулт" в дирекция „Аналитични дейности и контрол“

14.07.2023 Обявление за конкурс за длъжността "старши юрисконсулт" в дирекция „Аналитични дейности и контрол“


14.08.2023 Резултат от проведен конкурс за длъжност директор на дирекция „УРОЗТ“

21.07.2023 Система за определяне на резултат

04.07.2023 Съобщение относно датата, часа и мястото за провеждане на конкурсната процедура за заемане на длъжността „директор“ на дирекция „Управление на режимите и оценка на здравните технологии"

03.07.2023 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността „директор“ на дирекция „Управление на режимите и оценка на здравните технологии”

12.06.2023 Обявление-конкурс за длъжността „директор“ на дирекция „Управление на режимите и оценка на здравните технологии”


Обявите са публикувани в Интегрираната информационна система на държавната администрация на следния линк: http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_adm_structure/1402