Достъп до Обществена Информация

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти като второстепенен разпоредител  на Министерство на здравеопазването е задължен субект за осигуряване на достъп до обществена информация съгласно чл. 3 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация/искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, създавана и съхранявана в НСЦРЛП. Заявлението/искането за информация може да бъде писмено или устно. За упражняване правото на достъп до обществена информация се подава пимсно заявление, съгласно Приложение № 1. За упражняване правото на достъп до обществена информация за повторно използване е необходимо да бъде подадено писмено искане, съгласно Приложение № 1А.

Заявлението/искането се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на следния адрес на електронната поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в от ЗДОИ.

В случай, че заявлението се подава устно, приемащият заявлението попълва Приложение № 2.

В Заявлението/Искането трябва да бъдат посочени:

  1. трите имена на заявителя, съответно наименованието и седалището на заявителя;
  2. описание на исканата информация;
  3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
  4. адрес за кореспонденция със заявителя.

Данни за звеното, което отговаря за приемане на заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация и на исканията за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15

Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Телефон: 02/8953 102

Работно време: всеки работен ден, без прекъсване, от 9:00 до 17:30 часа.

Модератор в Платформата за достъп до обществена информация: Магделина Величкова; тел. 02 8953 157, електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Срок за предоставяне на услугата: 14 дни

Място за преглед и четене на предоставяната информация

Прегледът на информация чрез разглеждане на оригинали или копия по чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗДОИ се извършва на обособеното подходящо място за четене на предоставената информация - Заседателната зала на Националния съвет.


Закон за достъп до обществена информация

Вътрешни правила за работа по Закона за достъп до обществена информация в НСЦРЛП

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до преписки по административни производства на НСЦРЛП.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на НСЦРЛП, както и форматите, в които е достъпна

Заявление за достъп

Искане за повторно използване на информация от обществения сектор

Заплащане на информацията

Профил на НСЦРЛП в електронния Портал за отворени данни на Република България

Наименование, адрес на електронната поща, телефон и работно време на Центъра за административно обслужване, който отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2019 г (pdf формат)

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2020 г (pdf формат)

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2021 г (pdf формат)

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2022 г. (pdf формат)

Информация за плащанията през СЕБРА