Антикорупция

Антикорупция

Комисия по превенция и противодействие на корупцията

 

Конфликт на интереси

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

Образци на Декларации по чл. 12 т. 1, 2, 3 и 4 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси:

Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Декларация по чл. 12, т. 3  от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Декларация по чл. 12, т. 4  от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Регистър на декларациите по чл. 12, т.1, 2, 3 и 4 от ЗПУКИ

 

Декларации на служителите от администрацията на НСЦРЛП по Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси:

2017
2016
2015
2014
2013 /1-ва част, 2 част, 3 част, 4 част, 5 част