Съобщения по Чл. 61, ал. 3 от АПК

Неполучени Решения от Притежателите на разрешения за употреба – публикувани на сайта на 01.08.2017г.

Решение № НСР – 13357/28.07.2017 г.

Неполучени Решения от Притежателите на разрешения за употреба – публикувани на сайта на 07.04.2017г.                                                                            

Решение № НСР – 12317/07.04.2017

Неполучени Решения от Притежателите на разрешения за употреба – публикувани на сайта на 06.04.2017 г.

Решение № НСР – 12047/21.03.2017 г.                                                                       
Решение № НСР – 12064/21.03.2017 г.                                                                                                
Решение № НСР – 12233/03.04.2017 г.

Неполучени Решения от Притежателите на разрешения за употреба – публикувани на сайта на 28.03.2017 г.

Решение № НСР – 12150/27.03.2017 г.

Неполучени Решения от Притежателите на разрешения за употреба – публикувани на сайта на 21.03.2017 г.

Решение № НСР – 12073/21.03.2017 г.                                                                                              

Решение № НСР – 12088/21.03.2017 г.


 Вижте архив на неполучените решения за 2016 г.

 Вижте архив на неполучените решения за 2015 г.

 Вижте архив на неполучените решения за 2014 г.